КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ (м. Одеса)

У зв’язку з реорганізацією факультету підготовки офіцерів запасу, з вересня 2018 року найменування - Кафедра Військової підготовки.

За 15 років існування (з червня 2002 року у складі Одеського інституту Сухопутних військ, як факультет, з 2007 року, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2006р. № 1254 “Про реорганізацію Одеського інституту Сухопутних військ“, факультет увійшов до складу Військового інституту Одеського національного політехнічного університету, з 2011 року, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №286 “Про реорганізацію Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військовуакадемію (м. Одеса)”, факультет увійшов до складу Військової академії.), військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу пройшли понад 8500 громадян України.

Завідувач кафедри військової підготовки кандидат педагогічних наук, доцент, полковник у відставці ПОДТЕРГЕРА Євген Миколайович.

Метою військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу є:

 • - забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, а також, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві;
 • - забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
 • Головними завданнями кафедри  військової підготовки є:

  • - виконання державного замовлення на підготовку офіцерів запасу на контрактних умовах з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик;
  • - реалізація Концепції освітньої діяльності Військової академії (м. Одеса) з підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу з метою раціонального використання науково-педагогічного потенціалу та навчально-матеріальної бази кафедр академії, матеріальних та фінансових ресурсів, з урахуванням багаторічного досвіду кафедр академії у підготовці військових фахівців з числа курсантів;
  • - проведення навчальних занять на високому науковому та методичному рівні;
  • - забезпечення статутного порядку та безумовне виконання громадянами України, які проходять військову підготовку, Статутів ЗС України, директив, вказівок Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • - впровадження виховання патріотизму, пропаганда національної культури і духовності, утвердження української мови, формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів запасу;
  • - формування практичних умінь та навичок військових фахівців згідно з сучасними вимогами командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та замовників на підготовку фахівців.

01

02

 

03 0303Правила прийому 2019 (завантажити .doc)

 

Комплект документів для вступу

 1. Заява для студентів на імя декана свого ВНЗ (завантажити. doc)

2. Перелік документів для вступу

3. Зразок списку з ВНЗ (завантажити. doc)

4. АЛГОРИТМ ДІЙ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (завантажити. doc)

5.Витяг з програми допризивної підготовки для здачі вступних випробувань

Додаткова інформація

1. Влаштування ВС (завантажити. doc)

2. Ст.11 Закон про військову службу (завантажити. doc)


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі