ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Опитування

Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

Опитування 1.Оцінювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії якості проведення навчальних занять за освітньо-науковою програмою

Опитування 2. Опитування здобувачів вищої освіти Військової академії (м. Одеса) щодо розуміння форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання та визначення рівня об’єктивності екзаменаторів

Опитування 3.Опитування ад’юнктів щодо відповідності змісту ОНП «Озброєння та військова техніка» їх науковим інтересам та забезпечення повноцінної підготовки ад’юнктів до дослідницької та викладацької діяльності (для ад’юнктів 3-го та 4-го року підготовки)

Анкета 1. Опитування ад’юнкта завершального року підготовки (завантажити)

Результати опитувань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

Аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії з питань якості проведення навчальних занять за освітньо-науковою програмою Озброєння та військова техніка (набір 2018 року)

Аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії з питань якості проведення навчальних занять за освітньо-науковою програмою Озброєння та військова техніка (набір 2019 року)

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) Військової академії (м. Одеса) щодо розуміння форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання та визначення рівня об’єктивності екзаменаторів. (дата проведення опитування: 01-03.09.2021, респонденти: ад’юнкти 2018, 2019, та 2020 року набору)

Результати опитувань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) Військової академії (м. Одеса) щодо відповідності змісту ОНП «Озброєння та військова техніка» їх науковим інтересам та забезпечення повноцінної підготовки ад’юнктів до дослідницької та викладацької діяльності (дата проведення опитування: 13-15.09.2021, респонденти: ад’юнкти 2018 та 2019 року набору)