ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Нормативні документи

1. Закон України “Про вищу освіту”;

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

3. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти” ;

4. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”;

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”;

6. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”;

7.Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”;

9. Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”;

10. Наказ начальника Військової академії (м. Одеса) від 21.05.2020 № 456 «Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) у Військовій академії (м. Одеса)» (переглянути);

11. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) у Військовій академії (м. Одеса)(переглянути);

12. Додаток № 1 до Положення про підготовку ад’юнктів у ВА. Порядок проходження ад’юнктами педагогічної практики (переглянути);

13. Додаток № 2 до Положення про підготовку ад’юнктів у ВА. Порядок проходження ад’юнктами науково-дослідної практики (переглянути);

14. Зразок Програми педагогічної практики ад’юнкта (переглянути);

15. Зразок Програми науково-дослідної практики ад’юнкта (переглянути).

16. Графік календар підготовки ад’юнктів Військової академії (м. Одеса)

17. Положення про Раду молодих вчених Військової академії (м. Одеса)

18. Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня у Військовій академії (м. Одеса)

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії”