ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Сторінки історії

Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії (м. Одеса) була започаткована Науковим центром бойового застосування Сухопутних військ (НЦ БЗ СВ), який було створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.92р. №490 та наказу Міністра оборони України від 25.07.1992р. № 133 при Одеському інституті Сухопутних військ.

У травні 1993 року була сфор­мована ініціативна група у складі кандидата технічних наук, доцента полковника Голованя В.Г., кандидата військових наук, доцента полков­ника Толстого В.І., кандидата військових наук, доцента полковника Оленєва В.М., кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника працівника Збройних Сил України Григор’єва О.П. На цю групу були покладені завдання щодо обґрунту­вання організаційно-штатної структури центру, визначення тематики дослід­жень, підбору відповідних спеціалістів.

Науковий центр розпочав свою діяль­ність з 1 вересня 1993 року. Його пер­шим керівником став полковник Головань В.Г. На відміну від інших наукових установ НЦ БЗ СВ створювався при навчальному закладі, в якому дослідження за тематикою Сухопутних військ Збройних Сил України раніше не проводилось.

Це викликало значні труднощі при формуванні науково-методичної бази, укомплектуванні науковими кадрами та створенні наукових шкіл за профілем реформування та розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України.

Саме тому в перші роки діяльності Наукового центру цим питанням надавалася головна увага. За короткий термін Науковий центр сформувався як базова науково-дослідна установа Сухопутних військ Збройних Сил України.

За роки існування в Науковому центрі працювали 11 докторів наук і понад 67 кандидатів наук.

Особовий склад Наукового центру був унікальним науковим колективом, у якому поєднувались однією метою доктори та кандидати наук з науковими працівниками, які мають великий досвід роботи у військах.Значну практичну допомогу Науковому центру надавали ветерани Збройних Сил генерал-лейтенанти у відста­вці Бєлохвост В.С., Пелех С.О., Нестеренко М.А., генерал-майори у відставці Акулич Л.С., Антошкін В.П., Пивоваров А.А., Паршинцев А.А., Зад­нєєв О.М., Шеремет А.С., Зиков Ю.П., Шаріпов В.В., полковники у відставці Кліменко В.М., Грачов М.М., Радімуш­кінВ.Б., Цуканов В.Н., Зданевич В.Ф., Журавський та інші.

За період існування Науковим центром виконано 117 НДР на замовленням Командування Сухопутних військ, Командування Сил Підтримки, Центральних управлінь Озброєння і Тилу Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту військової освіти та науки. В результаті виконання науково-дослідних робіт розроблено: 16 проектів Концепцій та Програм розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України, озброєння і військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України, 17 проектів Бойових статутів та Настанов. З метою забезпечення бойової підготовки частин і підрозділів Сухопутних військ, навчального про­цесу ВВНЗ видано понад 130 підручників, посібників та довідників, впроваджено більш ніж 30 дослід­ницьких моделей, отримано 68 патентів на винаходи та корисні моделі, проведено понад 150 конфе­ренцій та семінарів, виконано понад 860 оперативних завдань.

Результати проведених наукових досліджень сформульовані у 330 звітах з науково-дослідних робіт та у 410 наукових статтях, апробовані під час проведення досліджень на 87 заходах оперативної і бойової підготовки. Вся воєнно-наукова продукція центру отримала високу оцінку замовників

За час існування Наукового центру були створені та ефективно працювали в напрямку будівництва та розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України 3 наукових шкіл. Підготовлено понад 21 кандидатів наук.

Процес реформування Збройних Сил України не оминув і Військову академію. Рішенням Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Науковий центр бойового застосування Сухопутних військ було переформовано у науково-дослідні лабораторії, які успішно працюють над проблемами матеріально-технічного забезпечення та високомобільних десантних військ і військової розвідки, переймаючи позитивний досвід та здобутки 20-річного функціонування НЦ БЗ СВ.