ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року та наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 року № 1179 наказом начальника Військової академії (м. Одеса) від 12 листопада 2021 року № 1051 оголошено проведення у Військовій академії (м. Одеса) І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році (далі Конкурс).

Друковані варіанти конкурсних наукових робіт курсантів від факультетів та окремих кафедр академії з усіма необхідними додатками та супроводжувальними документами згідно розділу 8 ПОЛОЖЕННЯ про наукову роботу курсантів Військової академії (м. Одеса), затвердженого наказом начальника академії від 01 червня 2021 року № 504, приймаються у науково-організаційному відділі академії до 05 січня 2022 року.

Електронні версії конкурсних наукових робіт курсантів академії подаються на електронну адресу науково-організаційного відділу ( [email protected]) до 05 січня 2022 року.

Друкований та електронний варіанти одної конкурсної наукової роботи повинні бути ідентичними.

Наукові керівники та курсанти-учасники Конкурсу від Військової академії (м. Одеса) для участі у конкурсі можуть звертатися за інформаційно-довідковою підтримкою до науково-організаційного відділу академії.

Додатки:

1. Перелік галузей знань, спеціальностей, наукових напрямів у межах спеціальностей Конкурсу.

2. Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт курсантів.

3. Форма титульної сторінки конкурсної наукової роботи.

4. Форма відомостей про автора (авторів) та наукового керівника.

5. Анотація_зміст

У Військовій академії (м. Одеса) завершився І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

У встановлений строк до конкурсної комісії академії надійшло 37 наукових робіт курсантів академії.

Рішенням конкурсної комісії академії визначені переможці І туру Конкурсу. Ними стали:

з галузі ВІЙСЬКОВІ НАУКИ за напрямом Історія війн і воєнного мистецтва – курсант Владислав ТКАЧ (ФПС ДШВ); за напрямом Забезпечення військ (сил) – курсанти Назар СІРУК та Олександр МАЛЯР (ФПС МТЗ), курсантка Юлія БІЛОУС (ФПС МТЗ); за напрямом Озброєння та військова техніка – курсант Максим БІЛИК, курсантка Катерина ПАЛАМАРЕНКО (ФПС РАО), курсант Дмитро МУШТУК (ФПС МТЗ);

зі спеціальності АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ за напрямом Експлуатація та ремонт засобів транспорту – курсант Станіслав ДЕМЕДЮК (ФПС МТЗ) та курсант Захар ЧОРНОІВАНЕНКО (ФПС МТЗ).

На виконання наказу начальника Військової академії (м. Одеса) від 12 листопада 2021 року № 1051 наукові роботи переможців конкурсу відправлені на адреси базових закладів вищої освіти з проведення ІІ туру Конкурсу, який згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 року № 1179 пройде у визначених закладах протягом лютого – квітня 2022 року.

Очікуємо результати ІІ туру Конкурсу і бажаємо нашим переможцям успіхів в отриманні призових місць.