ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах

Основні цілі системи запобігання та виявлення академічного плагіату:

–     підвищення якості організації та ефективності освітнього процесу;

–     забезпечення належного кваліфікаційного рівня наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт, що виконуються в Академії;

–     дотримання прав інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб науковими, науково-педагогічними, іншими працівниками Академії, здобувачами вищої освіти при роботі з оприлюдненими (опублікованими) джерелами інформації;

–     удосконалення навичок коректної роботи із джерелами наукової інформації та формування сумлінного ставлення до інтелектуальних надбань;

–     виконання робіт з додержанням вимог наукової етики;

–     стимулювання самостійності та індивідуальності при виконанні (створенні) наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт (авторського твору);

–     роз’яснення відповідальності автору (авторам) за порушення загальноприйнятих правил цитування при виконанні (створенні) письмових робіт (авторського твору).

 Порядок перевірки на академічний плагіат

Зразок заяви здобувача ступеня доктора філософії / доктора наук (переглянути)Зразок заяви авторів рукописів монографій, підручників (переглянути)

Відповідно до пункту 5. Система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах Положення обов’язковій перевірці підлягають такі види робіт:

–          кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр (дипломні роботи та проекти);

–          автореферати та рукописи дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора філософії / доктора наук, що подаються до захисту;

–          рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, поданих на розгляд вченої ради Академії щодо надання рекомендації до друку;

–          рукописи статей, поданих до опублікування у редакційно-видавничому відділенні Академії.

Примітка: перевірка курсових робіт, розрахунково-графічних робіт, рефератів та інших завдань не є обов’язковою і може здійснюватися вибірково або за поданням начальника (завідувача) кафедри.

Інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 1 (Листопад 2019 р.) «Як мені писати без академічного плагіату?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 2 (Листопад 2019 р.) «Плагіат = порушення авторських прав?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 3 (Грудень 2019 р.) «Як вижити без самоплагіату?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 4 (Грудень 2019 р.) «Скільки відсотків можна?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 5 (Лютий 2020 р.) «Студентський плагіат частина 1. Хто винен?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 6 (Лютий 2020 р.) «Студентський плагіат частина 2. Що роботи?» (переглянути)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск № 13 (Березень 2021 р.) «Як протидіяти несправедливому авторству?» (переглянути)

Звіти про перевірку на академічний плагіат

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 20.10–20.11.2020 р. номер випуску № 2(14) – 2020 рік

Звіт про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у 2021 році

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 10.03–10.05.2021 р. номер випуску № 1(15) – 2021 рік

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 06.09–22.11.2021 р. номер випуску № 2(16) – 2021 рік