ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Збірник наукових праць студентів

Шановні колеги!

Продовжено набір статей до

Збірника наукових праць курсантів і студентів

Військової академії (м. Одеса)

 «Національна безпека України»

Подати статтю для публікації можна за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeDwUnfHvC8Bt0S9bJI5kUosFSUg3mQKvlt1zxt5SX3Z6oWg/viewform?usp=sf_link

або посиланням  QR-коду:

Категорія авторів: призначений для курсантів і студентів, а також членів наукових гуртків (товариств) закладів вищої освіти України, не є науковим фаховим виданням.

У збірнику друкуються статті, результати досліджень в рамках магістерських робіт курсантів і студентів, які спрямовані на висвітлення актуальних і дискусійних проблем Національної безпеки України, а також з природничих, технічних і гуманітарних наук, опис раціоналізаторських пропозицій і патентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23711–13551Р від 09.11.2018

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Редколегія дотримується принципів академічної доброчесності, всі статті проходять перевірку на рівень унікальності твору за допомогою онлайн-сервісу Unicheck.

Відповідальний секретар: науково-організаційний відділ,

Кондра Оксана Миколаївна, (098)049-58-04

Національна безпека України

Збірник наукових праць курсантів і студентів

Вимоги до статей

для публікації в збірниках наукових праць курсантів та

студентів Військової академії (м. Одеса) та приклад оформлення статті