ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Освітньо-наукові та навчальні програми

Освітньо-наукові програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

1. Освітньо-наукова програма «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2021 рік)

2. Наказ НВА про зміну гаранта

3. Освітньо-наукова програма «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2018 рік)

Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

1. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2021 рік)

2. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2018 рік)

 Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2018 рік)

Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2021 рік)

 Програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

Програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка 2018 рік)

Програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (2021 рік)

Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

1. Таблиця пропозицій та рекомендації рецензентів після закінчення громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

2. Рецензія-відгук доктора технічних наук, професора, Заслуженого винахідника України В. Коцюруби на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

3. Рецензія-відгук доктора технічних наук, професора В. Сівака на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

4. Рецензія-відгук кандидата технічних наук, доцента Г. Радзівілова на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

5. Таблиця пропозицій та рекомендацій стейкхолдерів після закінчення громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

6. Рецензія-відгук директора Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, доктора технічних наук, професора В. Мірненка на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка

7. Рецензія-відгук начальника воєнно-наукового відділу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, підполковника С. Чванова на проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка