11
груд.

Офіцери Генерального штабу Збройних Сил України прочитали лекції у Військовій академії (м.Одеса)

Автор Адміністратор
Адміністратор
Група підтримки сайту
Зараз не на сайті
в Новини
  • Переглядів: 15827
  • Друк

Офіцери Генерального штабу Збройних Сил України прочитали лекції у Військовій академії (м.Одеса)У Військову академію (м.Одеса) прибули офіцери Генерального штабу — Головного управління оперативного забезпечення і Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

Мета їх візиту була обумовлена і узгоджена з керівництвом військового вишу і направлена на подальше покращення інформованості і володіння передовим досвідом.

Представники цих відомств прочитали курс лекцій курсантам і професорсько-викладацькому складу академії.

Перед початком занять, начальник військового вишу закликав присутніх у Георгіївському залі віднестись до одержання цієї важливої інформації зважено і серйозно, прослухати і занотувати цікаві та ілюстративні доповіді офіцерів керівного складу Збройних Сил України.

Представник Генерального штабу Збройних Сил України полковник В. Коваленко першим зробив доповідь на тему: «Шляхи розвитку системи управління перспективної структури Збройних Сил України». Офіцер стисло розповів про ієрархічно-директивну модель системи управління Збройних Сил України. З його слів всім стало відомо, що система управління Збройних Сил України характеризується консерватизмом у дотриманні військових традицій та застосуванні попереднього бойового досвіду, обмеженістю інформаційно-комунікаційного простору, самостійністю у виборі форм і способів свого бойового застосування (мають свої керівні документи щодо застосування військ, форми і способи застосування не стандартизовані та не взаємопов’язані з іншими країнами). Потім лектор закцентував увагу на недоліках системи управління Збройних Сил України. Вона ввібрала в себе: систему автоматизованого управління військами (силами) та зброєю, яка ще не побудована. Існуючі засоби автоматизації не забезпечують підтримки і прийняття рішень та процесу управління. Система зв’язку військової системи управління на 85 % оснащена аналоговими засобами (стаціонарна – 80%, польова – 95%). Апаратура засекречування не забезпечує відповідного рівня оперативності в сучасних умовах ведення швидкоплинних бойових дій.

Офіцери Генерального штабу Збройних Сил України прочитали лекції у Військовій академії (м.Одеса)Офіцери Генерального штабу Збройних Сил України прочитали лекції у Військовій академії (м.Одеса)Полковник Коваленко завершив свій виступ висновком: «що для реформування і розвитку системи управління потрібно провести ряд заходів, які дадуть можливість отримати гнучку, стійку, постійно діючу систему управління, спроможну оперативно і якісно здійснювати управління військами (силами) в єдиному інформаційному середовищі як у мирний час, так і в особливий період.

З цікавою і серйозною доповіддю: «Сили та засоби оперативного забезпечення Збройних Сил України, їх склад та завдання, перспективні форми та способи застосування» - виступив перший заступник начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковник М. Думенко.

Начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковника М. Щербіна був не менш красномовний, він зосередив увагу слухачів на темі: «Служба у військовому резерві Збройних Сил України. Стан та напрямки подальшого розвитку». Офіцер у своєму виступі продемонстрував основні положення служби у військовому резерві Збройних Сил України. Військовий резерв людських ресурсів Збройних Сил України – наявна чисельність громадян України від призовного до граничного віку перебування в запасі, придатних за станом здоров’я та не заброньованих за підприємствами, установами і організаціями національної економіки, які можуть бути залучені до виконання військового обов’язку в Збройних Силах України.

Потім він розповів про основні кроки подальшого розвитку служби в резерві, які потім охарактеризував.

Полковник М.Щербіна після розкриття цих понять зробив висновок:

Реалізація заходів подальшого розвитку служби у військовому резерві Збройних Сил України, визначених Концепцією, дозволить:

- підвищити спроможності Сил постійної готовності, доукомплектованих резервістами, до негайного виконання всіх визначених Збройним Силам завдань як у мирний, так і воєнний час;

- зосередити діяльність командирів на бойовій підготовці підпорядкованих військ (сил) за рахунок зняття з них мобілізаційних завдань;

- створити умови для гарантованого і якісного комплектування Збройних Сил України резервістами;

- удосконалити нормативно-правову базу в напрямку виділення служби у військовому резерві в окремий вид виконання військового обов`язку, розмежування понять “резервіст” та “військовозобов’язаний”;

- забезпечити залучення резервістів до виконання завдань в мирний час, у тому числі в складі миротворчих контингентів, і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- підвищити рівень мотивації громадян до проходження служби у військовому резерві, престиж служби;

- створити дієву систему комплектування та управління кар’єрою резервіста, поклавши ці завдання на структурні підрозділи по роботі з особовим складом усіх ланок.

Офіцери Генерального штабу Збройних Сил України прочитали лекції у Військовій академії (м.Одеса)Великий інтерес у присутніх визвала підготовлена лекція тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника соціально-психологічного управління Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України полковника В. Голоти.

Офіцер проаналізував у своєї доповіді: «Соціальні індикатори та їх урахування в процесі реформування і розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі»

Спочатку він оголосив питання, які він збирався розібрати із своїми слухачами. Потім розповів про світовий досвід і дав оцінку соціального стану суспільства. Продовжуючи бесіду офіцер спробував використати систему соціальних індикаторів у процесі будівництва України та формування її соціальної політики. Детально розкрив соціально-економічні індикатори розвитку і реформування Збройних Сил України у контексті загальнодержавних соціальних процесів в Україні. Показав перспективи подальшого вдосконалення системи соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Цікаво було почути курсантам про демографічну ситуацію в Україні. Зроблений лектором аналіз показав, що за станом на 2012 рік Україна посідає 29 місце за численністю населення на планеті та становить близько 45 млн. 560 тис. осіб. В Україні зберігається високий за європейськими мірками рівень смертності (14,6 особи на 1 тис. населення), смертність перевищує народжуваність. За 10 років середній вік населення збільшився з 36.5 до 40.1 років. На 10 працюючих припадає 9 пенсіонерів. На фоні кількісного скорочення працездатного населення відбувається старіння його економічно активної частини. Середня очікувана тривалість життя в Україні складає 69.3 роки, при цьому середня тривалість життя у чоловіків – 63.8 років, у жінок – 74.9 (на 11.1 років більше). Середня тривалість життя в Україні на 7,2 роки менше ніж у Європі та на 13 років менше ніж у Японії, Франції, Ізраїлі.

Потім офіцер звернув увагу слухачів на рівень розвитку освіти в Україні, - яка посідає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою. Їх кількість на душу населення перевищує середньоєвропейський рівень. В Україні функціонує 891 вищий навчальний заклад у яких навчається 2 млн. 765 тис. студентів. Ключовими напрямками реформування вищої освіти в Україні є приведення освіти у відповідність до майбутньої структури зайнятості та інтеграція її в єдиний європейський освітній простір, посилення дослідницького та інноваційного компонентів, з огляду на значення для сучасної економіки високих технологій і наукоємних виробництв.

Полковник В. Голота зробив висновок: Для інтеграції у європейський соціальний простір Україні доведеться здійснити суттєві зміни в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності України, формуванні середнього класу, реалізації права на працевлаштування, досягти європейських стандартів оплати й безпеки праці, гарантій соціального забезпечення, умов життя громадян, охорони здоров’я, розвитку освіти, культури, їх соціального захисту.

В цілому, соціально-економічне становище військовослужбовців потребує суттєвого покращення, адже, його характеристики негативно відображаються на ефективності професійної діяльності військовослужбовців, їх соціальному самопочутті та морально-психологічному стані.

Основні індикатори соціально-економічного стану Збройних Сил України враховано у процесі підготовки проекту Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

Рейтинг
3 голосів