ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Документи для оприлюднення

1. Положення про переведення курсантів (студентів) на вакантні місця державного замовлення

2. Посилання на офіційний документ, яким визначення порядок та умови обрання курсантами (студентами) вибіркових дисциплін

3. Положення про вчену раду вищого навчального закладу

4. Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

5. Сертифікати про акредитацію

6. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

7. Правила поведінки здобувачів освіти

8. Колективний договір

9. Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

10. Проєкт «Військова автомобільна техніка» спеціальності 255 «Озброєння та військова техніка»

Перелік вибіркових освітніх компонентів (за вибором студента) за ОПП «Військова автомобільна техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

11. Проєкт «Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил)» 254 «Забезпечення військ (сил)»

Перелік вибіркових освітніх компонентів (за вибором студента) за ОПП Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

12. Проєкт освітньо-наукової програми «Озброєння та військова техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка Військової академії (м. Одеса)

(контактна особа: старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Франчук Юлія Вікторівна, електронна адреса: [email protected])

13. Проєкт Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня у Військовій академії (м. Одеса) 

контактна особа: старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Франчук Юлія Вікторівна, електронна адреса: [email protected])

14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг

15. Щорічні звіти про діяльність начальника Військової академії

 Щорічний звіт про діяльність начальника Військової академії 2020 рік

 Щорічний звіт про діяльність начальника Військової академії 2021 рік

16. Проект тимчасове положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Військовій академії

Додатки до тимчасового положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Військовій академії

17.Проєкт змін до положення про організацію освітньої діяльності ВА

18. Проєкт Положення про гаранта освітньої програми