Науково-дослідна лабораторія (бойового екіпірування)

Науково-дослідна лабораторія Науково-дослідна лабораторія створена у складі Військової академії (м. Одеса) на виконання Спільної Директиви Міністра оборони України та Генерального Штабу ЗС України від 30 червня 2015 року №Д-322/1/19дск та розпочала свою діяльність 7 вересня 2015 року під керівництвом підполковника Гончарука Антона Антоновича.

Науково-дослідна лабораторія (НДЛ) призначена для проведення системних наукових досліджень і розробок у сфері воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України, поглиблення інтеграції військової освіти і науки, впровадження і освоєння нововведень та здійснення наукового супроводження у військовій сфері, підвищення ефективності використання воєнно-наукової продукції її споживачами.

Основні завдання лабораторії:

проведення самостійних пошукових і прикладних системних наукових досліджень з воєнно-теоретичних проблем на тактичному рівні та участь у комплексних (сумісних) дослідженнях на оперативно-тактичному рівні в інтересах розвитку та удосконалення інформаційно-керуючої системи забезпечення бойових дій, яка є програмною складовою сучасного комплексу бойового екіпірування військовослужбовця;

участь у фундаментальних наукових дослідженнях та у розробленні основ систем управління, ураження, захисту, життєзабезпечення та енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця;

наукове супроводження програм розвитку окремих систем комплексу бойового екіпірування військовослужбовця, участь у досягненні оперативних цілей за профілем діяльності та призначенням;

проведення самостійних досліджень та участь у комплексних наукових дослідженнях перспектив розвитку і пріоритетних напрямків створення (розроблення, модернізації) комплексу бойового екіпірування військовослужбовця для підрозділів десантно-штурмових військ, військової розвідки та сил спеціального призначення;

Науково-дослідна лабораторія наукове обґрунтування вимог до комплексу бойового екіпірування військовослужбовця його систем та елементів, розроблення загальних вимог до зразків, а також воєнно-наукове та/або науково-технічне супроводження їх створення (розроблення, модернізації), в тому числі участь у випробуваннях;

участь у випробуваннях (заводських та державних) нових (модернізованих) зразків (елементів, систем) бойового екіпірування військовослужбовців десантно-штурмових військ, військової розвідки та сил спеціального призначення Збройних Сил України;

участь у проведенні досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки військ (сил) та штабів за профілем діяльності та призначенням НДЛ;

розроблення наукових праць та участь у виданні науково-методичної літератури і наукових публікацій;

підготовка і проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;

участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику військ та навчальний процес Військової академії;

проведення патентно-ліцензійної, раціоналізаторської та винахідницької роботи;

участь у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки офіцерського складу, курсантів та студентів Військової академії;

участь в організації та керівництві наукової роботою курсантів та студентів Військової академії.

Штатна структура та укомплектованість та науковий потенціал НДЛ

Загальна чисельність НДЛ за штатом складає 5 посад, з яких 2 – військовослужбовців та 3 – працівників ЗС України.

На даний час у складі науково-дослідної лабораторії працюють досвідчені і талановиті наукові працівники: 1 доктор наук та 3 кандидати наук, з них мають вчені звання: професор – 1 чол., старший науковий співробітник – 1 чол., доцент – 2 чол.

У НДЛ, під керівництвом провідного наукового співробітника кандидата військових наук, професора Оленєва Володимира Миколайовича працює наукова школа „Системних досліджень проблем розвитку та бойового застосування військових формувань Сухопутних військ‟.

Результати наукової і науково-технічної діяльності НДЛ.

Науково-дослідна лабораторія здійснює дослідження у рамках науково-дослідних робіт за відповідними науковими напрямками та актуальною науковою проблематикою для досягнення визначених оперативних цілей за замовленням Командувача СВ ЗС України та начальника Центрального науково-дослідного інституту ОВТ ЗС України.

Науково-дослідна лабораторія Наукові працівники НДЛ постійно залучаються до виконання оперативних завдань, основними замовниками яких є: ГШ ЗС України, Командування СВ ЗС України. За відгуками замовників всі оперативні завдання виконані своєчасно та на високому науковому рівні. Зауважень до якості їх виконання не було.

За часи існування науковими співробітниками лабораторії:
завершено 3 науково-дослідні роботи, продовжуються дослідження з 2 робіт;
виконано понад 25 оперативних завдань;
видано 11 наукових статей;
надано 17 відгуків на автореферати дисертаційних робіт;
проведено 11 наукових семінарів, взято участь у 3 Міжнародних та 9 Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;
отримано 4 патенти України на винаходи та подано 1 заявку на отримання патенту на винахід.

За результатами Всеармійського конкурсу "Кращий винахід року" у 2015 році наукові працівники лабораторіїв номінації "Протиповітряна оборона" за винахід "Спосіб загоризонтної технічної розвідки" здобули перше місце.

Підготовка наукових кадрів

Співробітниками лабораторії ведеться плідна робота з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, в межах якої розробляється 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Взаємодія НДЛ з підрозділами академії.

Сумісно з особовим складом інших підрозділів академії наукові співробітники НДЛ забезпечують:
проведення наукових досліджень, семінарів, конференцій;
організацію та керівництво науковою роботою курсантів;
підготовку науково-педагогічних кадрів академії та підвищення рівня їх кваліфікації.

 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі