Науково-дослідна лабораторія  (проблем розвитку системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил))

Науково-дослідна лабораторія Науково-дослідна лабораторія створена у складі Військової академії (м. Одеса) на виконання Директиви Міністра оборони України від 17 жовтня 2012 року № Д-322/1/5 дск та розпочала свою діяльність 1 січня 2013 року.

Лабораторія призначена для проведення системних досліджень стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ на оперативному і тактичному рівнях.

Науково-дослідна лабораторія Напрями наукових досліджень та основні завдання лабораторії та:

- дослідження з проблем організації технічного та тилового забезпечення військ (сил);
- дослідження напрямів розвитку форм та способів забезпечення військ матеріально-технічними засобами по службах озброєння і тилу, спрямованих на удосконалення існуючої системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ та окремих родів військ ЗС України, підвищення її ефективності;
- дослідження стану, перспектив розвитку та шляхів вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на оперативно-тактичному і тактичному рівнях, участь у дослідженнях за окремими питаннями на оперативному рівні;
- пошукові і прикладні наукові дослідження з проблем організації технічного та тилового забезпечення військ (сил) під час їх застосування;
- дослідження проблем організації технічного обслуговування та відновлення озброєння і військової техніки за напрямами підготовки спеціалістів у Військовій академії;
- обґрунтування напрямів створення і розвитку наземних роботизованих систем (комплексів) та шляхів впровадження інноваційних інформаційних технологій у системі матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ та окремих родів військ ЗС України.

Науково-дослідна лабораторіяШтатна структура, укомплектованість та науковий потенціал НДЛ

Чисельність НДЛ за штатом складає 18 посад, з яких 7 військовослужбовців та
11 працівників ЗС України.

У НДЛ працюють 21 наукових працівників. Це висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у штабах та військах, НДУ та ВВНЗ. Мають військову освіту 16 чол., з яких 13 чол. закінчили академії, у тому числі 3 чол. – з оперативно-стратегічним рівнем освіти та 10 чол. – з оперативно-тактичним.

Всього в НДЛ працюють 1 доктор наук та 5 кандидатів наук, з них мають вчені звання: професор – 1 чол., старший науковий співробітник – 1 чол., доцент – 3 чол.

Науково-дослідна лабораторіяУ НДЛ працюють 2 наукові школи:

  • - проблем математичного моделювання процесів функціонування адаптивних інформаційних систем військового призначення – під керівництвом доктора технічних наук, професора Скачкова Валерія Вікторовича;
  • - спеціалізовані комбіновані одно- і багатокоординатні електромеханічні системи з лінійними електричними і обертальними двигунами для систем озброєння і військової техніки, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, заслужений винахідник України Беліков Віктор Трифонович. 

За часи існування науковими співробітниками лабораторії:

- завершено 18 науково-дослідних робіт, продовжуються дослідження з 9-ти робіт;
- взято участь у 19-ти командно-штабних навчаннях та тренуваннях;
- виконано понад 130 оперативних завдань, біля 40-а з яких відпрацьовані для військових частин та підрозділів, що брали участь у проведенні АТО на Сході країни. За відгуками замовників всі оперативні завдання виконані своєчасно та на високому науковому рівні. Зауважень до якості їх виконання не було;
- взято участь у засіданнях Спеціалізованих вчених рад Д64.052.03 та К70.052.04 (як офіційний опонент) та Спеціалізованих вчених рад Д41.113.01 та Д41.816.01 (як член ради);
- проведено 70 наукових семінари, взято участь у 35-ти Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях та фестивалях науки;

Науково-дослідна лабораторіярозроблено наукових праць:

- видано понад 50 наукових статей;
- підготовлено 45 тез доповідей;
- надано понад 85 відгуків на автореферати дисертаційних робіт;

розроблено 4 навчальних посібники:

- «Організація харчування військово­службовців підрозділів Сухопутних військ в польових умовах»;
Науково-дослідна лабораторія- «Управління технічним забезпеченням підрозділів військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», ч. 1, який за підсумками проведеного 2016 року конкурсу на кращий підручник і навчальний посібник для слухачів, курсантів (студентів) ВВНЗ, зайняв друге місце у номінації за військово-професійним напрямом;
- «Управління технічним забезпеченням підрозділів військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», ч. 2;
- «Теорія та практика самостійної роботи у вищому військовому навчальному закладі»;
розроблено 1 довідник – «Довідник спеціаліста служб тилу військової частини»;

розроблено 4 положення:

- «Положення про редакційно-видавничу діяльність військової академії»;
- «Положення про постійно діючій семінар Військовій академії»;
- «Положення про наукову роботу курсантів факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення»;
- «Положення про порядок встановлення тарифних розрядів, доплат і надбавок науковим працівникам Військової академії»;
- отримано 9 патентів на винаходи та подано 1 заявку на отримання патентів на винахід.

Науково-дослідна лабораторіяЗа результатами Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» авторські колективи лабораторії здобули наступні результати:

2013 рокудруге та третє місця в номінації «Бронетанкова техніка та озброєння» та «Інженерна техніка і боєприпаси», відповідно:

- винахід «Наземна допоміжна бойова робототехнічна машина модульного типу для супроводження бронетанкового озброєння і техніки»;
- винахід «Наземна військова модульна робототехнічна машина-контрробот для протидії бойовій робототехніці противника».

2014 рокуперемога у номінації «Кращий винахід року у галузі сучасних промислових технологій та нової техніки» та третє місце в номінації «Авіаційна техніка і озброєння», відповідно:

- Науково-дослідна лабораторіявинахід «Модульно структурована допоміжна наземна бойова робото технічна машина супроводження бронетанкового озброєння і техніки»;
- винахід «Багатокоординатний двосторонній модульний електропривод аерокосмічних тренажерних систем».

2015 рокудруге місце в номінації «Стрілецьке озброєння та боєприпаси»:

- винахід «Багатокоординатний силовий тренажер стрільця з комбінованими електромеханічними приводами».

2016 року патент «Автономна дистанційно-керована транспортна модульна платформа супроводження повітряного десанту» відзначений Почесною грамотою заступника Міністра оборони України за особливе оригінальне технічне рішення.

2017 рокудруге місце в номінації «Автомобільна техніка»:

Науково-дослідна лабораторія- винахід «Дістанційно-і самокерований агрегат бойової автономної модульної платформи високої прохідності для прихованого транспортування військових вантажів».

Науково-дослідна лабораторія

Взаємодія НДЛ з підрозділами академії

Сумісно з особовим складом інших підрозділів академії наукові співробітники НДЛ забезпечують:

- організацію та проведення наукових досліджень, семінарів, конференцій;
- проведення навчальних занять з курсантами;
- розробку навчальної літератури для викладачів і курсантів;
- організацію та керівництво науковою роботою курсантів;
- підготовку науково-педагогічних кадрів факультету та підвищення рівня їх кваліфікації;
- проведення ІІ-их курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації у ході IV-ої та V-ої черги мобілізації.

............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі