Кафедра тилового забезпечення

полковник Хрупало Микола МиколайовичКафедра тилового забезпеченняНачальник кафедри тилового забезпечення кандидат педагогічних наук полковник Хрупало Микола Миколайович.

Кафедра тилового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 18 червня 2010 року.

1.Кафедра тилового забезпечення здійснює підготовку військових фахівців служб тилу за ступенем вищої освіти “бакалавр” для Збройних Сил України та інших військових формувань відповідно до законів України за трьома спеціалізаціями:

- забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами;
- продовольче забезпечення військ (сил);
- речове забезпечення військ (сил).

Для забезпечення організації навчального процесу кафедри до її структури входить навчальний кабінет та навчально-лабораторний комплекс у складі трьох груп:

- навчальної техніки служби пально-мастильних матеріалів;
- навчальної техніки продовольчої служби;
- навчальної техніки речової служби.

Кафедра тилового забезпечення0052.Чисельність науково-педагогічних працівників складає 16 осіб.

З них:
кандидатів наук - 4, а саме: 2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат економічних наук.
серед наукових і науково-педагогічних працівників, які мають наукове звання "доцент" - 2 працівника ЗС України.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, монографії, посібники, збірники.

3.Дисципліни що викладаються на кафедрі:

- техніка і технологія галузі;
- організація забезпечення ракетним паливом і пальним;
0- технічні засоби служби пального;
- бази, склади ракетного палива і пального;
- застосування та контроль якості пально-мастильних матеріалів;
- організація забезпечення пально-мастильними матеріалами;
- організація продовольчого забезпечення;
- військове харчування і хлібопечення;
- технологія і товарознавство харчових продуктів;
- технічні засоби продовольчої служби;
- організація речового забезпечення;
- технологія і товарознавство військового одягу та взуття;
- технічні засоби речової служби;

4.Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:Кафедра тилового забезпечення

Кафедра тилового забезпечення- 9 навчальних класів (клас холодильного обладнання і ваговимірювальних приладів, клас механічного і теплового обладнання їдалень, клас технічних засобів служби ПММ, клас організації забезпечення ПММ, комп’ютерний клас, клас організації речового забезпечення, клас ремонту військового одягу та взуття);
- лабораторію контролю якості пально-мастильних матеріалів;
- навчальна техніка служби пально-мастильних матеріалів, продовольчої служби та речової служби;
- лабораторія приготування їжі.

............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі