Кафедра продовольчого та речового забезпечення

полковник Олехнович Віктор ДмитровичТимчасово виконуючий обов’язки начальника кафедри продовольчого та речового забезпечення полковник Олехнович Віктор Дмитрович.

Кафедра тилового забезпеченняКафедра продовольчого та речового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 12 січня 2019 року на підставі спільної директиви МОУ та ГШ ЗСУ від 06.10.18 №Д – 322 /1/15 дск.

1. Кафедра продовольчого та речового забезпечення призначена для навчання курсантів тактичного рівнів підготовки з питань організації продовольчого та речового забезпечення військових частин Збройних Сил України.

Кафедра продовольчого та речового забезпечення забезпечує підготовку фахівців служб тилу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки "Військове управління (Сухопутних військ)" з терміном навчання 4 роки по двом спеціалізаціям:
-  продовольче забезпечення військ (сил);
-  речове забезпечення військ (сил).

2. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 12 осіб, з них:

кандидатів наук – 3, а саме: кандидатів технічних наук – 1; кандидатів педагогічних наук – 1, кандидатів економічних наук – 1;

серед наукових і науково-педагогічних працівників, які мають наукове звання "доцент" – 2 працівника ЗС України.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, монографії, посібники, збірники.

Кафедра тилового забезпеченняКафедра тилового забезпечення3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

- організація продовольчого забезпечення;
- військове харчування і хлібопечення;
- технологія і товарознавство харчових продуктів;
- технічні засоби продовольчої служби;
- організація речового забезпечення;
- технологія і товарознавство військового одягу та взуття;
- технічні засоби речової служби.

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

-  6 навчальних класів (клас технологічного обладнання їдалень, клас технічних засобів продовольчої служби, клас товарознавства військового одягу і взуття, клас організації речового забезпечення, клас технічних засобів речової служби, комп’ютерний клас);

-  лабораторія приготування їжі.

Кафедра тилового забезпечення008Всі класи обладнані необхідною наочною документацією, розрізними вузлами та агрегатами, зразками технологічного і механічного обладнання за спеціалізаціями підготовки курсантів.

Для забезпечення організації навчального процесу кафедри до її структури входить навчальний кабінет та навчально - лабораторний комплекс у складі двох груп:

- група навчальної техніки продовольчої служби;

- група навчальної техніки речової служби.

Всі групи навчальної техніки навчально-лабораторного комплексу кафедри продовольчого та речового забезпечення забезпечені необхідним обладнанням для проведення занять з курсантами на достатньому рівні та забезпечують можливість засвоєння фундаментальних знань тих, хто навчається на практиці.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі