Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса)

licenseВійськовою академією отримано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: «Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса)». Періодичність видання 2 рази на рік.

Тематична спрямованість збірника − технічні науки. Його мета − надати можливість науковцям обмінятися думками, вирішувати технічно-конструкторські задачі, ділитися ідеями різних галузей науки. Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Запрошуємо авторів до співпраці. Статті приймаються протягом року, випуск збірників − червень, листопад кожного року. Вимоги до статей знайдете в розділі «Наукова і науково-технічна діяльність».


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі