Об'яви

Військова академія оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (М.ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 

  1. Завідувач кафедри військової підготовки, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 6784 грн.
  2. Заступник завідувача кафедри військової підготовки, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 6445 грн.
  3. Доцент кафедри військової підготовки, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 6026 грн.
  4. Старший викладач кафедри військової підготовки (сім посад), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 5656 грн.
  5. Викладач кафедри військової підготовки (вісім посад), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.
  6. Викладач кафедри військової підготовки (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.
  7. Викладач кафедри військової підготовки (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.
  8. Викладач кафедри військової підготовки (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.
  9. Викладач кафедри військової підготовки (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.
  10. Викладач кафедри військової підготовки (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 4916 грн.

 

Кваліфікаційні вимоги до посади начальника (завідувача) кафедри: особи,які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходженнявійськової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років).

Кваліфікаційні вимоги до посади заступника начальника (завідувача) кафедри: особи, які мають військову освіту, досвід проходженнявійськової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років).

Кваліфікаційні вимоги до посади доцента: особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника), оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід науково-педагогічної роботи п’ять років або досвід військової служби на посадах керівного складу органів військового управління за фахом не менше трьох років;

або старший викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи.

Кваліфікаційні вимоги до посади старшого викладача: особи, які мають ступень вищої освіти “магістр” зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також досвід військової служби на командних посадах або посадах керівного складу за фахом не менше п’яти років;

або особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь;

або викладач без наявності наукового ступеня і вченого звання, який, має не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та видані навчально-методичні посібники, наукові праці.

Кваліфікаційні вимоги до посади викладача: особи, які мають досвід військової служби на посадах за фахом, ступень вищої освіти “магістр”.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи: рапорт, який подається за командою (заява); автобіографія; копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, копії документів про науковий ступінь, копії документів про вчене звання; службова характеристика; копії паспорта та трудової книжки (для працівників); завірена копія службової картки (для військовослужбовців); медична характеристика (для військовослужбовців); листок з обліку кадрів (для працівників); довідка про проходження військової служби (для військовослужбовців); витяг із Резерву кандидатів для просування по службі (для військовослужбовців); список наукових праць (винаходів); письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів – до 18.02.2019 року.

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військової академії (м. Одеса) – 26.02.2019 року.

Довідкова інформація за телефоном: (0482) 631-475.

Документи надсилаються на адресу: 65009, м.Одеса-09,
вул. Фонтанська дорога, 10, голові конкурсної комісії Військової академії.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Перелік
учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
у науково-організаційному відділі Військової академії (м. Одеса)
№ з/п Прізвище та ініціали учасника конкурсу Вакантна посада, на яку учасник конкурсу подав документи
 1. працівник ЗС України Набок В.К. провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу
 2. працівник ЗС України Франчук Ю.В.  старший науковий співробітник науково-організаційного відділу

Повідомлення (завершився конкурс з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі)

ПОВІДОМЛЕННЯ

У Військовій академії (м. Одеса) завершився конкурс з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі.

Визначені переможці з заміщення на конкурсній основі нижчезазначених вакантних наукових посад:

Військове звання, прізвище та ініціали переможця конкурсу

Вакантна наукова посада

підполковник Гончарук А.А.

начальник центру

працівник ЗС України Скачков В. В.

головний науковий співробітник

молодший лейтенант Ілюхіна І.В.

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Радімушкін В.Б.

науковий співробітник науково-дослідного відділу (0,5 ставки)

працівник ЗС України Полюга В.А.

науковий співробітник науково-дослідного відділу (0,5 ставки)

працівник ЗС України Франчук Ю.В.

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Пушнякова О.С.

науковий співробітник науково-дослідного відділу (0,5 ставки)

підполковник Ковалішин С.С.

начальник науково-дослідного відділу

підполковник Качанов О.О.

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

лейтенант Папуша Л.П.

науковий співробітник науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Калашніков А.В.

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

підполковник Абрамов С.В.

начальник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Беліков В.Т.

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Симоненков В.М.

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного відділу

підполковник Чайкін І.В.

начальник науково-дослідного відділу

працівник ЗС України Осіпов В.В.

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

майор Верховодов О.С.

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення

У Військовій академії (м. Одеса) продовжується конкурс з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі.

Після перевірки конкурсною комісією документів, поданих кандидатами для участі в конкурсі, рішенням начальника Військової академії (м. Одеса)
18 жовтня 2018 року затверджено Перелік учасників конкурсу з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі Військової академії (м. Одеса):

1. підполковник Абрамов Станіслав Вікторович

2. капітан 2 рангу Акініна Тетяна Леонідівна

3. підполковник Гончарук Антон Антонович

4. підполковник Качанов Олександр Олександрович

5. підполковник Ковалішин Сергій Семенович

6. підполковник Чайкін Іван Володимирович

7. майор Верховодов Олександр Сергійович

8. майор Лукаш Роман Вікторович

9. капітан Сташко Юрій Сергійович

10. лейтенант Папуша Лена Петрівна

11. мол. лейтенант Ілюхіна Ірина Вікторівна

12. працівник ЗС України Беліков Віктор Трифонович

13. працівник ЗС України Калашніков Анатолій Васильович

14. працівник ЗС України Осіпов Володимир Вікторович

15. працівник ЗС України Пушнякова Олена Саватіївна

16. працівник ЗС України Радімушкін Володимир Борисович

17. працівник ЗС України Симоненков Володимир Миколайович

18. працівник ЗС України Скачков Валерій ВІкторович

19. працівник ЗС України Франчук Юлія Вікторівна

20. Полюга Василь Андрійович

21. Лінник Сергій Дмитрович

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) №2 (10)

001Шановні колеги!

Проводиться формування Збірника наукових праць Військової академії (м Одеса) № 2 (10) (технічні науки)

Збірник занесений до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністра освіти і науки від 28.12.2017 № 1714 як наукове видання у галузі технічних наук.

Детальніше...


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі