Оголошення

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 1. Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (дві посади), штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.;
 2. Викладач вищого навчального закладу кафедри автомобільної техніки факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення (0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 3. Старший викладач кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;
 4. Викладач вищого навчального закладу кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 5. Доцент кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 6. Доцент кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 7. Викладач вищого навчального закладу кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння
  (0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 8. Начальник кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, штатна категорія – «полковник», посадовий оклад – 8600 грн.;
 9. Викладач вищого навчального закладу кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.

Кваліфікаційні вимоги до посади начальника (завідувача) кафедри:

військовослужбовці, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше пʼяти років);

або особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, ВВНЗ).

Кваліфікаційні вимоги до посади доцента:особи, які мають науковий ступінь доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, ВВНЗ);

або особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) та досвід науково-педагогічної роботи десять років.

Кваліфікаційні вимоги до посади старшого викладача:особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років або досвідом роботи у навчальному відділі (навчальній частині), тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах або на посадах керівного складу в органах військового управління не менше п’яти років (військових частинах, ВВНЗ) (для військовослужбовців).

Кваліфікаційні вимоги до посади викладача: особи, які мають ступень вищої освіти “магістр”, тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, ВВНЗ) (для військовослужбовців).

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи: рапорт, який подається за командою (заява); автобіографія; копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, копії документів про науковий ступінь, копії документів про вчене звання; службова характеристика; копії паспорта та трудової книжки (для працівників); завірена копія службової картки (для
військовослужбовців); медична характеристика (для військовослужбовців); листок з обліку кадрів (для працівників); довідка про проходження військової служби (для військовослужбовців); витяг із Резерву кандидатів для просування по службі (для військовослужбовців); список наукових праць (винаходів); письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів – до 14.02.2020 року.

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військової академії (м. Одеса) – 25.02.2020 року.

Довідкова інформація за телефоном: (0482) 631-475.

Документи надсилаються на адресу: 65009, м.Одеса-09, вул. Фонтанська дорога, 10, голові конкурсної комісії Військової академії.


Повідомлення

У Військовій академії (м. Одеса) продовжується конкурс з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі, оголошений 22 листопада 2019 року.

Після перевірки конкурсною комісією документів, поданих кандидатами для участі в конкурсі, рішенням начальника Військової академії (м. Одеса) 10 січня 2020 року затверджено Перелік учасників конкурсу з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі Військової академії (м. Одеса):

1. полковник ОЛЬХОВИЙ Олег Михайлович

2. Майор КОНДРАТЕНКО Олена Ігорівна

3. Майор ЛУКАШ Роман Вікторович


Збірник наукових праць курсантів і студентів «Національна безпека України»

Шановні колеги

У Військовій академії (м. Одеса) проводиться формування чергового Збірника наукових праць курсантів і студентів «Національна безпека України».

У збірнику наукових праць курсантів і студентів друкуються статті, результати досліджень в рамках магістерських робіт, які спрямовані на висвітлення актуальних проблем Національної безпеки України, наукові роботи з природничих, технічних і гуманітарних наук, описи раціоналізаторських пропозицій і патентів.

Статті оформлюються відповідно «Вимог до статей для публікації в збірниках наукових праць курсантів і студентів Військової академії (м.Одеса)», які розміщені на сайті академії у розділі «Наукова і науково-технічна діяльність», і подаються на адресу редколегії:

65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 10.
на електронну скриньку Email:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Термін подання матеріалів у збірник № 3 до 15.03.2020 р.

Тел. для довідок (0482) 63-83-64, 0972777350.


ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД:

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД:

 1. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем розвитку та застосування частин і підрозділів військової розвідки та Сил спеціальних операцій), ШПК – працівник ЗСУ (0,5 ставки),тарифний розряд – 12-17.
 2. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем спеціалізованої психофізичної підготовки) науково-дослідного відділу (проблем розвитку та застосування частин і підрозділів військової розвідки та Сил спеціальних операцій), ШПК – підполковник,тарифний розряд – 45.
 3. Начальник науково-дослідної лабораторії (інноваційних технологій та роботизованих комплексів) науково-дослідного відділу (проблем розвитку системи технічного забезпечення військ (сил)), ШПК – підполковник,тарифний розряд – 45.
 4. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем розвитку системи тилового забезпечення військ (сил)), ШПК – працівник ЗСУ, тарифний розряд – 15-19.

Кваліфікаційні вимоги до посади начальника науково-дослідної лабораторії: особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - не менше трьох років.

Кваліфікаційні вимоги до посади провідного наукового співробітника: особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів);

або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Кваліфікаційні вимоги до посади наукового співробітника: особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи: рапорт (письмову заяву) на ім’я начальника Військової академії (м. Одеса) про участь у конкурсі; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список); копію трудової книжки (за наявності); автобіографію; копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подання документів – до 30 грудня 2019 року.

Довідкова інформація за телефоном: (0482) 63-76-60, “КРЕМНІЄВИЙ”, додатковий 4-05.
Офіційний веб-сайт: www.vaodesa.mil.gov.ua
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Документи надсилаються на адресу: Військова академія (м. Одеса), голові конкурсної комісії (з заміщення вакантних наукових посад), вул. Фонтанська дорога, 10, м. Одеса, 65009.

26 жовтня 2019 року - День відкритих дверей та свято автомобіліста і дорожника!

26 жовтня 2019 року (субота) -День відкритих дверей з 11:00 до 14:00 також о 12.00 на плацу Військової академії (м.Одеса) відбудеться святкування Дня автомобіліста і дорожника! В програмі показ автомобільної та мото- техніки, ретро автомобілів, показові виступи та інше. Запрошуються всі бажаючі. Вхід вільний.


Об'яви...

 1. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) №2 (12)
 2. Список осіб, які за результатами таємного голосування рекомендовані конкурсною комісією з заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі, для подання на розгляд та затвердження Вченої ради Військової академії (м. Одеса)
 3. Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Науковому центрі Військової академії (м. Одеса)
 4. До уваги абітурієнтів 2019 року!
 5. Військова академія (м. Одеса) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
 6. 21.06.2019 року - випуск молодих лейтенантів
 7. Інформаційний лист конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи»
 8. Військова академія (м. Одеса) оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:
 9. Військова академія (м.Одеса) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
 10. Програма конференції «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі