Оголошення

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК

Кафедра управління діями підрозділів десантно-штурмових військ та морської піхоти:

старший викладач, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;

доцент, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.

Кафедра озброєння бойових машин та вогневої підготовки:

начальник кафедри, штатно-посадова категорія – «полковник», посадовий оклад – 8600 грн.;

заступник начальника кафедри, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 8460 грн.;

старший викладач (сім посад), штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;

викладач (десять посад), штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Кафедра бойового застосування технічних засобів розвідки:

доцент, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7890 грн.;

старший викладач, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;

старший викладач – начальник служби технічних засобів розвідки, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;

викладач, штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.

Кафедра фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту:

доцент, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.

Кафедра іноземних мов:

професор, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

викладач вищого навчального закладу, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.;

викладач вищого навчального закладу (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедра продовольчого та речового забезпечення:

професор (дві посади на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.

Кафедра забезпечення військ (Сил):

начальник кафедри, штатно-посадова категорія – «полковник», посадовий оклад – 8600 грн.;

професор, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 8320 грн.;

доцент, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7890 грн.;

старший викладач (дві посади), штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7750 грн.;

викладач (чотири посади), штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.;

професор (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

професор (дві посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

доцент, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.

Кафедра автомобільної техніки:

викладач, штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.;

старший викладач вищого навчального закладу (чотири посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7489,17 грн.

Кафедра ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної техніки:

старший викладач вищого навчального закладу, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7489,17 грн.

Кафедра автотехнічного забезпечення:

професор, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6340 грн.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

Кафедра ракетно-артилерійського озброєння:

професор, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 8320 грн.;

викладач, штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.

Кафедра електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння:

старший викладач вищого навчального закладу (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7489,17 грн.

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ КАФЕДРИ

Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін:

доцент, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 7890 грн.;

викладач, штатно-посадова категорія – «майор», посадовий оклад – 6340 грн.;

доцент, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

старший викладач вищого навчального закладу, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7489,17 грн.

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

заступник начальника кафедри, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 8460 грн.

Кафедра фундаментальних наук:

доцент (дві посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

викладач вищого навчального закладу (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.

Кафедра військової підготовки:

завідувач кафедри, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 8492,61 грн.;

заступник завідувача кафедри, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

доцент, штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;

старший викладач (шість посад), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7489,17 грн.;

викладач (сім посад), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.;

викладач (вісім посад на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.;

викладач (дві посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 6510,15 грн.

НАУКОВИЙ ЦЕНТР

заступник начальника центру з наукової роботи, штатно-посадова категорія – «підполковник», посадовий оклад – 8460 грн.;

Науково-дослідний відділ (проблем розвитку системи технічного забезпечення військ (сил)):

провідний науковий співробітник (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗС України», посадовий оклад – 7979,79 грн.;


Кваліфікаційні вимоги до посад

Кваліфікаційні вимоги до посади начальника (завідувача) кафедри: особи, які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше п’яти років;

особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвідвійськової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) (для військовослужбовців).

Кваліфікаційні вимоги до посади заступника начальника (завідувача) кафедри: особи, які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше п’яти років;

особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) (для військовослужбовців);

або особи, які мають вчене знання професора (доцента) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років;

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Кваліфікаційні вимоги до посади професора кафедри: особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах) (для військовослужбовців);

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності три роки;

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Кваліфікаційні вимоги до посади доцента кафедри: особи, які мають науковий ступінь доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) (для військовослужбовців);

або особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) та досвід науково-педагогічної роботи десять років.

Кваліфікаційні вимоги до посади старшого викладача:особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років або досвідом роботи у навчальному відділі (навчальній частині), тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах або на посадах керівного складу в органах військового управління не менше п’яти років (військових частинах, ВВНЗ).

Кваліфікаційні вимоги до посади викладача:особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, тактичний рівень військової освіти, а також досвідвійськової служби на командних посадах або на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) для військовослужбовців.

Кваліфікаційні вимоги до посади заступника начальника наукового центру з наукової роботи: особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, оперативно-тактичний рівень військової освіти за фахом.

Кваліфікаційні вимоги до посади провідний науковий співробітник: особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи: рапорт, який подається за командою (заява); автобіографія; копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, копії документів про науковий ступінь, копії документів про вчене звання; службова характеристика; копії паспорта та трудової книжки (для працівників); завірена копія службової картки (для
військовослужбовців); медична характеристика (для військовослужбовців); листок з обліку кадрів (для працівників); довідка про проходження військової служби (для військовослужбовців); витяг із Резерву кандидатів для просування по службі (для військовослужбовців); список наукових праць (винаходів); письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів – до 29.09.2020 року.

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військової академії (м. Одеса) – 15.10.2020 року.

Довідкова інформація за телефоном: (0482) 631-475.

Документи надсилаються на адресу: 65009, м. Одеса-09,
вул. Фонтанська дорога, 10, голові конкурсної комісії Військової академії.


Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи», яка відбудеться онлайн 10 вересня 2020 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи»,
яка відбудеться онлайн 10 вересня 2020 року
на базі Військової академії (м. Одеса)

Бажаючі прийняти участь у роботі конференції онлайн прохання звернутися до секретаря конференції Франчук Юлії Вікторівни, тел. моб. 097*2777350. Початок роботи онлайн конференції о 10.00 год.


ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

vakant         Завантажити (формат.jpg) 


ПРИБУТТЯ АБІТУРІЄНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 01 СЕРПНЯ 2020 РОКУ

Військова академія (м. Одеса) запрошує вступників, що подали документи до приймальної комісії, на реєстрацію для здачі вступних випробувань.

Реєстрація вступників відбудеться 01 серпня 2020 року з 8.00 до 18.00 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10 (проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №№ 10, 11, маршрутним автобусом №№ 127, 175, 208, 210, від центрального автовокзалу маршрутним автобусом № 208 до зупинки «4 станція Великого Фонтану»).

При собі потрібно мати оригінали документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про повну загальну середню освіту з додатком, посвідчення про приписку до призовної дільниці, сертифікати ЗНО, документи на пільги, встановлені законодавством України.

ТАКОЖ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ  ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (МЕДИЧНІ МАСКИ ІЗ РОЗРАХУНКУ 4 ШТ. НА ДОБУ, РУКАВИЧКИ).

Вступні випробування відбудуться з 01 по 18 серпня 2020 року.

Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається місце для проживання у казарменно-житловому фонді академії. Вартість проживання з триразовим харчуванням становить близько 125 грн. на добу.

Також пропонуємо перевірити відповідність предметів у Вашому сертифікаті ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика;
 3. На вибір – або фізика, або іноземна мова, або географія, або історія.

Прибуття осіб, що мають право на складання вступних екзаменів на базі Військової академії – 27 липня 2020 року з 8.30 до 18.00 (стосується випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).


ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. ОДЕСА) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 1. Заступник начальника Військової академії з наукової роботи – начальник науково-організаційного відділу, штатно-посадова категорія – «полковник», посадовий оклад – 9440 грн.;
 2. Учений секретар навчального відділу, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн;
 3. Професор кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 4. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 5. Заступник завідувача кафедри іноземної мови факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 6. Доцент кафедри іноземної мови факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 7. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри іноземної мови факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (дві посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 8. Викладач вищого навчального закладу кафедри іноземної мови факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення (вісім посад), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн;
 9. Доцент кафедри автомобільної техніки факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 10. Викладач вищого навчального закладу кафедри автомобільної техніки факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення (три посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 11. Професор кафедри автотехнічного забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 12. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри автотехнічного забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 13. Професор кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 14. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 15. Професор кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 16. Доцент кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 17. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (дві посади на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 18. Викладач вищого навчального закладу кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 19. Завідувач кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 8492 грн.;
 20. Заступник завідувача кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 21. Професор кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (три посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 22. Доцент кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (три посади на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 23. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 24. Викладач вищого навчального закладу кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (дві посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 25. Викладач вищого навчального закладу кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (чотири посади на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 26. Викладач вищого навчального закладу кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад 6510 грн.;
 27. Професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (дві посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 28. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 29. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (дві посади на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 30. Викладач вищого навчального закладу кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 31. Професор кафедри фундаментальних наук (на 0,5 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 32. Професор кафедри фундаментальних наук (на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 33. Доцент кафедри фундаментальних наук (дві посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7979 грн.;
 34. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри фундаментальних наук (чотири посади), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 7489 грн.;
 35. Викладач вищого навчального закладу кафедри фундаментальних наук, штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.;
 36. Викладач вищого навчального закладу кафедри фундаментальних наук (дві посади на 0,25 ставки), штатна категорія – «працівник ЗСУ», посадовий оклад – 6510 грн.

Кваліфікаційні вимоги до посади заступника начальника академії: військовослужбовці, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п’яти років;

Кваліфікаційні вимоги до посади завідувача кафедри: особи, які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше п’яти років;

особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвідвійськової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) (для військовослужбовців).

Кваліфікаційні вимоги до посади заступника завідувача кафедри: особи, які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня, та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління, військових частинах не менше п’яти років;

особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, вищих військових навчальних закладах) (для військовослужбовців);

або особи, які мають вчене знання професора (доцента) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років;

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Кваліфікаційні вимоги до посади професора кафедри: особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах) (для військовослужбовців);

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності три роки;

або особи, які мають вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Кваліфікаційні вимоги до посади доцента кафедри: особи, які мають науковий ступінь доктора філософії зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, ВВНЗ);

або особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) та досвід науково-педагогічної роботи десять років.

Кваліфікаційні вимоги до посади старшого викладача:особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років або досвідом роботи у навчальному відділі (навчальній частині), тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах або на посадах керівного складу в органах військового управління не менше п’яти років (військових частинах, ВВНЗ) (для військовослужбовців).

Кваліфікаційні вимоги до посади викладача:особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, тактичний рівень військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах або на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах, ВВНЗ) (для військовослужбовців);

або особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» за відповідною спеціальністю.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи: рапорт, який подається за командою (заява); автобіографія; копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, копії документів про науковий ступінь, копії документів про вчене звання; службова характеристика; копії паспорта та трудової книжки (для працівників); завірена копія службової картки (для
військовослужбовців); медична характеристика (для військовослужбовців); листок з обліку кадрів (для працівників); довідка про проходження військової служби (для військовослужбовців); витяг із Резерву кандидатів для просування по службі (для військовослужбовців); список наукових праць (винаходів); письмова згода на збір та обробку персональних даних

Термін подання документів – до 07.08.2020 року.
Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військової академії (м. Одеса) – 28.08.2020 року.
Довідкова інформація за телефоном: (0482) 631-475.
Документи надсилаються на адресу: 65009, м.Одеса-09, вул. Фонтанська дорога, 10, голові конкурсної комісії Військової академії.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі